Repetitionsschema för Luciatåget

Vi kommer såsom förra året att ha vår Luciakonsert i Chiesa di San Bellarmino, Via Panama, och datumet är lördagen den 10:e december. Konserten börjar klockan 17.00 men vi kommer att träffas tidigare för att repetera sångerna, hur man går etc. Vi återkommer med mer precis tid då vi vet när/om vi kommer att sjunga på IKEA.
 
Preliminärt repetitionsschema:
 
Onsdagen 16/11 kl. 18.45-19.15 Genomsjungning av sångerna på Lukasgården (för elevgruppen där)
Torsdagen 24/11 kl. 17.30-18.30 repetition i San Bellarmino för alla
Onsdagen 30/11 kl.18.30-19.00  Genomsjungning av sångerna på Lukasgården (för elevgruppen där)
Torsdagen 1/12 kl. 18.15-18.45 Genomsjungning av sångerna på St. Stephens (för elevgruppen där)
Onsdagen 7/12 kl.18.30-19.00  Genomsjungning av sångerna på Lukasgården (för elevgruppen där)
 
Detta är ett preliminärt schema och kan komma att ändras om det blir problem med lokalen etc men förhoppningsvis skall inga stora förändringar ske. Karin Lindström kommer att ha hand om övningarna med sin grupp i Rocca Priora och Karin Lindberg kommer att öva med Ostiagruppen.
 
Ni ska ha fått sångtexterna i ett mail från Margot Björck och det är bra om ni redan nu kan börja sjunga sångerna hemma med barnen. Några sånger är nya men de flesta kommer både ni och barnen att känna igen. Ni behöver också börja leta fram lucialinnen, tärnljus, glitter, stjärngossestrutar etc ur garderoben. 
 
Margot behöver redan nu få svar från er huruvida ert/era barn kommer att vara med samt om de är intresserade av att sjunga solo eller i en mindre grupp också. Dessutom om vi har några mammor eller pappor som är intresserade av att spela eller sjunga så kan vi kanske hitta på något med en sådan grupp också. Kontakta Margot!