Kontakt

 Styrelsen 2023/2024

  • Ordförande: Madeleine Ring
  • Kassör: Maria Sanchez-Paus
  • Aktivitetsansvarig: Anna Pakvis
  • Sekreterare: Anna Grind
  • Kommunikationsansvarig: Malena Hessel
  • Läraransvarig: Johanna Schmidt
  • Lokalansvarig: Kristin Karstensdotter

Har du frågor eller funderingar? Vill du engagera dig i styrelsen?
Är du lärare  och skulle vilja undervisa (INGA HELTIDSTJÄNSTER)? 

Kontakta oss gärna:

svenskaskolanirom2000@gmail.com

Undervisningen sker på följande tider och platser:

MÅNDAGAR:
Castelli
kl. 17.15-18.45

TISDAGAR:
Aventino
kl. 17.15-18.45
Distansundervisning
kl. 17.30-19.00
kl. 19.00-20.30 (Tisusgrupp)

ONSDAGAR:
Lukasgården
kl. 17.15-18.45
Distansundervisning
kl. 17.15-18.45