Anmälan

Den kompletterande undervisningen i svenska riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 20 år som har svenska som ett levande språk i hemmet. Minst en av föräldrarna skall dessutom vara svensk medborgare. Kontakta föreningen för eventuell Covid-anpassad distansundervisning under läsåret 2021/2022.

Undervisningen följer en kursplan fastställd av Skolverket och stöds av statsbidrag från Sverige. Statsbidraget täcker dock inte hela kostnaden, utan föräldrarna måste själva bidra med en skolavgift. De subventionerade elevavgifterna för läsåret 2021/2022 är:

1 barn: 150 euro/år

2 barn: 240 euro/år

3 barn: 320 euro/år

För att lättare kunna planera inför nästa läsår, är vi i Svenska skolföreningen tacksamma om du vill lämna följande information. Jag är intresserad / låta mina eller mitt barn delta i den kompletterande undervisningen i svenska som bedrivs i Rom med omnejd.
  • FörnamnEfternamnFödelsedatum 
    Add a new row
  • Jag är intresserad av att delta / jag ar intresserad att mina barn deltar i undervisning bedriven på
  • Enligt Italiensk lag D. Lgs 196/2003, har jag tagit del och godkänner att Svenska Skolföreningen i Rom har rätt att spara och använda mina och mina barns personliga uppgifter.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.