Välkommen till Svenska Skolföreningen i Rom!

Svenska Skolföreningen grundades i slutet av sjuttiotalet, och organiserar kompletterande undervisning i svenska språket för barn och ungdomar mellan 6-20 år på flera ställen i Rom med omnejd.

Syftet med den kompletterande undervisningen i svenska är att stärka och utveckla elevens kunskaper i det svenska språket genom att aktivt öva på att skriva och tala på svenska, samt att stärka barnens kulturella anknytning till Sverige genom att studera svensk historia, litteratur och geografi. Vi uppmärksammar också de större svenska traditionerna som lucia, och organiserar aktiviteter som har anknytning till Sverige, som skridskoåkning och brännboll. Vi tar emot barn som redan talar och förstår svenska. Vi underhåller och bygger på den levande svenskan som talas i hemmet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller gör en intresseanmälan! Läsåret 2024/2025 sätter igång veckan som börjar med 23/9.

Våra lärare:

Charlotte Jansson

Charlotte undervisar på Lukasgråden.

Helena Lindstedt

Helena undervisar i distansgrupperna, samt i Tisus/SWEDEX-gruppen.

Karin Lindström

Karin är huvudlärare och koordinerar all undervisning i Svenska Skolföreningen i Rom. Karin undervisar i Castelligruppen.

Fanny Köhler

Fanny undervisar i Aventinogruppen.

Susanna Sveger

Susanna undervisar på Lukasgården och i Aventinogruppen.