Tisus & Swedex

Förberedande kurs för Swedex och Tisus

Svenska Skolföreningen i Rom har möjlighet att, när tillräckligt elevunderlag finns, anordna en kurs för ungdomar som syftar till att förbereda dem inför Swedex och Tisus.
Tisus (Test in Swedish for University Studies) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för de som har utländsk gymnasie-utbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.
Swedex (Swedish Examination) är ett internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk. Testet kan tas av alla som ej har svenska som modersmål. Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Swedex är en värdehandling som dokumenterar dessa färdigheter.

För att få delta i kursen måste man ha kunskaper i svenska motsvarande B1 på Europarådets nivåskala för språkinlärning samt vara under 25 år. Det är alltså ingen kurs för att lära sig svenska, utan för att förbättra sina befintliga kunskaper.