KOM MED OCH SJUNG, barnkör - bild

Kom med och sjung

Inbjudan från svenska kyrkan:

Lördagen den 8 april kl 11-12 bjuder en flickkör från Danderyd in våra svenska
barn till körövning på Lukasgården. Sångerna sjunger vi sedan tillsammans i
gudstjänsten söndagen den 9/4 kl 11.15 (övning kl 10.30).
Alla mellan ca 5-15 år är välkomna!

KOM MED OCH SJUNG, barnkör - A4