VÅRTERMINEN VID SVENSKA SKOLAN

Vårterminen vid Svenska Skolan börjar på följande datum och tider:

St. Stephen’s
Torsdagen den 8 januari klockan 17:15 – 18:45

Castelli Romani
Måndagen den 12 januari klockan 17:15 – 18:45

Lukasgården
Onsdagen den 7 januari  klockan 17.15 – 18:45

Swedex
Onsdagen den 7 januaari klockan 19:00

Hjärtligt välkomna !
Vi i svenska skolan